23 Đề thi thử Đại học (ĐH) môn Lịch Sử 2012 - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Ôn thi Khối C D, Thi Thử ĐH -CĐ 2014» 23 Đề thi thử Đại học (ĐH) môn Lịch Sử 2012

23 Đề thi thử Đại học (ĐH) môn Lịch Sử 2012

Đề thi thử Đại học môn lịch Sử 2013, Bo de thi thu DH mon Lich su 2013, Thi thu DH, Dap an mon Lich su, Thi dai hoc mon Lich su, de thi dap an mon lich su, thi thu DH mon Lich Su

Đề thi thử ĐH môn Sử 2013, Bo de thi thu DH mon Lich su 2013, Thi thu DH, Dap an mon Lich su, Thi dai hoc mon Lich su, de thi dap an mon lich su, thi thu DH mon Lich Su


 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Câu 1

Từ kiến thức lịch sử về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954), hãy:
+ Trình bày bối cảnh lịch sử ra đời Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946)
+ Phân tích đường lối kháng chiến do Đảng ta xây dựng trong những năm đầu của cuộc kháng chiến. (3 điểm)

Câu 2

Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ (1945 – 1950) (2 điểm)

 1. PHẦN TỰ CHỌN.
  Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu
  (câu 3.a hoặc 3.b)

Câu 3a:

Trình bày tóm tắt các giai đoạn phát triển chủ yếu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1946 đến năm 1954. (5 điểm)
Câu 3b:

Trình bày đối sách của Đảng và Chính phủ ta nhằm chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền, giữ gìn độc lập dân tộc trong giai đoạn 1945 – 1946. (5 điểm)

Download Bo de thi thu Dai hoc mon Lich su

Tìm kiếm Google:

 • de thi thu dai hoc mon lch su
 • de thi thu dh mon su 2014
 • de thi thu dh mon lich su
 • DE THI THU DAI HOC MON LICH SU
 • Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

  { 0 comments… add one now }

  Gửi phản hồi cho bài viết : 23 Đề thi thử Đại học (ĐH) môn Lịch Sử 2012

  Leave a Comment