50 đề thi trắc nghiệm có giải mônTiếng anh - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Thi Thử ĐH -CĐ 2014» 50 đề thi trắc nghiệm có giải mônTiếng anh

50 đề thi trắc nghiệm có giải mônTiếng anh

: Thi Thử ĐH -CĐ 2014 |

Tổng hợp các mẫu đề thi môn tiếng ANH có đáp án nhằm giúp các em tự luyện chương trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và luyện thi đại học, cao đẳng. Các mẫu đề thi theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

THAM KHẢO BỘ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010 VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐÁP ÁN CỦA 12 bộ đề thi môn TIẾNG ANH kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010

Mã đề 139 Mã đề  241 Mã đề  298 Mã đề  365

Mã đề 384 Mã đề  423 Mã đề  457 Mã đề 516

Mã đề 671 Mã đề  708 Mã đề  842 Mã đề 925


ĐỀ THI &   ĐÁP ÁN CỦA 06  bộ đề thi môn TIẾNG ANH kỳ thi tuyển sinh đại học khối D năm học 2010

Mã đề 184 Mã đề 358 Mã đề 461

Mã đề 529 Mã đề 693 Mã đề 857

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CỦA 06 bộ đề thi môn TIẾNG ANH kỳ thi tuyển sinh cao đẳng khối D năm học 2010

Mã đề 193 Mã đề 372 Mã đề 426

Mã đề 514 Mã đề 647 Mã đề 859

 

 

THAM KHẢO BỘ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2009

ĐÁP ÁN CỦA 12 bộ đề thi môn TIẾNG ANH kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009

Mã đề 139 Mã đề 195 Mã đề 246 Mã đề 294

Mã đề 374 Mã đề 418 Mã đề 487 Mã đề 567

Mã đề 641 Mã đề 713 Mã đề 853 Mã đề 952
THAM KHẢO BỘ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008

ĐÁP ÁN CỦA 12 bộ đề thi môn TIẾNG ANH kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008

Mã đề 103 Mã đề 136 Mã đề 240 Mã đề 325

Mã đề 354 Mã đề 487 Mã đề 498 Mã đề 570

Mã đề 629 Mã đề 742 Mã đề 896 Mã đề 918

Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : 50 đề thi trắc nghiệm có giải mônTiếng anh

Leave a Comment