diem thi 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Tài chính – Marketing

Trường Đại học Tài chính – Marketing

306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;
ĐT: (08) 39970940 – 39970941 – Website: www.ufm.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DMS  - TỔNG CHỈ TIÊU: 3.900

 

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo bậc đại học:

 

 

3.900

Ngành quản trị kinh doanh: gồm các chuyên ngành

D340101

A, A1, D1

 

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

 

 

- Quản trị bán hàng

 

 

 

- Thẩm định giá

 

 

 

Ngành quản trị khách sạn: gồm các chuyên ngành (mới)

D340107

A, A1, D1

 

- Quản trị khách sạn – nhà hàng

 

 

 

- Quản trị dịch vụ giải trí

 

 

 

- Du lịch lữ hành

 

 

 

Ngành marketing: gồm các chuyên ngành

D340115

A, A1, D1

 

- Marketing tổng hợp

 

 

 

- Quản trị thương hiệu

 

 

 

Ngành bất động sản: gồm các chuyên ngành (mới)

D340116

A, A1, D1

 

- Kinh doanh bất động sản

 

 

 

- Quản trị bất động sản

 

 

 

Ngành kinh doanh quốc tế: gồm các chuyên ngành (mới)

D340120

A, A1, D1

 

- Quản trị kinh doanh quốc tế

 

 

 

- Thương mại quốc tế

 

 

 

Ngành tài chính – ngân hàng: gồm các chuyên ngành

D340201

A, A1, D1

 

- Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

- Ngân hàng

 

 

 

- Thuế

 

 

 

- Hải quan

 

 

 

Ngành kế toán: gồm các chuyên ngành

D340301

A, A1, D1

 

- Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

- Kế toán ngân hàng

 

 

 

Ngành hệ thống thông tin quản lý: gồm các chuyên ngành

D340405

A, A1, D1

 

- Tin học ứng dụng trong kinh doanh

 

 

 

- Tin học kế toán

 

 

 

- Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

 

 

 

Ngành ngôn ngữ Anh:

D220201

D1

 

- Chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh

 

 

 

 

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi: theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

- Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo khối thi và ngành đào tạo.

- Thí sinh sẽ được đăng ký mã chuyên ngành trong ngày tập trung khi đến dự thi.

- Ngoài chương trình chính quy, nhà trường còn tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kế toán,Marketing, Kinh doanh quốc tế. Sau khi trúng tuyển nhập học, SV được đăng ký xét tuyển vào học chương trình đào tạo chất lượng cao theo quy định riêng của nhà trường.

*Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo sẽ được công bố khi có kết quả thí sinh đăng ký dự thi.

Cùng Chuyên Mục


Bình Luận