Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Giang - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Giang

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Giang

Điểm thi lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2013 | Tra xem điểm thi lướp 10 tỉnh Bắc Giang nhanh nhất

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI BẮC GIANG

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM 18 Số báodanh gửi 8702

  • Điểm thi lớp 10 năm 2013

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI BẮC GIANG


Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 18 Mã trường gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Ngô Sỹ Liên tại Bắc Giang

soạn tin: WDTM 18 011 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
18
011
THPT Ngô Sỹ Liên
P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
18
012
THPT Chuyên Bắc
Giang
P. Ngô Quyền,
Tp. Bắc Giang
18
013
THPT Thái Thuận
Xã Thọ Xương,
Tp. Bắc Giang
18
014
THPT Yên Thế
Thị trấn Cầu
Gồ, H. Yên Thế
18
015
THPT Bố Hạ
Xã Bố Hạ, H.
Yên Thế
18
016
THPT Lục Ngạn 1
Thị trấn Chũ,
H. Lục Ngạn
18
017
THPT Lục Ngạn 2
Xã Tân Hoa, H.
Lục Ngạn
18
018
THPT Lục ngạn 3
Xã phượng Sơn,
H. Lục Ngạn
18
019
THPT Lục Nam
TT Đồi ngô, H.
Lục Nam
18
020
THPT Cẩm Lý
Xã Cẩm Lý, H.
Lục Nam
18
021
THPT Phương Sơn
Xã Phương Sơn,
H. Lục Nam
18
022
THPT Tứ Sơn
Xã Trường Sơn,
H. Lục Nam
18
023
THPT Tân Yên 1
TT Cao Thượng,
H. Tân Yên
18
024
THPT Tân Yên 2
Xã Lam Cốt, H.
Tân Yên
18
025
THPT Nhã Nam
Xã Nhã Nam, H.
Tân Yên
18
026
THPT Hiệp Hoà 1
Thị trấn Thắng,
H. Hiệp Hoà
18
027
THPT Hiệp Hoà 2
Xã Hương Lâm,
H. Hiệp Hoà
18
028
THPT Hiệp Hoà 3
Xã Hùng sơn, H.
Hiệp hoà
18
029
THPT Lạng Giang
1
Xã yên Mỹ, H.
Lạng Giang
18
030
THPT Lạng Giang
2
Xã Tân Thịnh,
H. Lạng Giang
18
031
THPT Lạng Giang
3
Xã Mỹ Hà, H.
Lạng Giang
18
032
THPT Việt Yên 1
Thị trấn Bích
Động, H. Việt Yên
18
033
THPT Việt Yên 2
Xã Tự Lạn, H.
Việt Yên
18
034
THPT Lý Thường
Kiệt
Xã Tiên Sơn, H.
Việt Yên
18
035
THPT Yên Dũng 1
Xã Nham Sơn, H.
Yên Dũng
18
036
THPT Yên Dũng 2
Xã Tân An, H.
Yên Dũng
18
037
THPT Yên Dũng 3
Xã Cảnh Thuỵ,
huyện Yên Dũng
18
038
THPT Dân lập
Nguyên Hồng
P. Trần nguyên
Hãn, Tp. Bắc Giang
18
039
THPT Dân lập Hồ
Tùng Mậu
Xã Đa Mai, Tp.
Bắc Giang
18
040
THPT DTNT tỉnh
P. Ngô Quyền,
Tp. Bắc Giang
18
041
TT GDTX tỉnh
Xã Dĩnh Kế, Tp.
Bắc Giang
18
042
TT Ngoại ngữ
-Tin học BG
P. Ngô Quyền,
Tp. Bắc Giang
18
043
TTGD KTTH –
Hướng nghiệp
P. Xã Thọ
Xương, Tp. Bắc Giang
18
044
THPT Mỏ Trạng
Xã Tam Tiến, H.
Yên Thế
18
045
TTGDTX huyện
Yên Thế
Thị trấn Cầu
Gồ, H. Yên Thế
18
046
Trường PT Cấp
2-3 Tân Sơn
Xã Tân Sơn, H.
Lục Ngạn
18
047
TTGDTX huyện
Lục Ngạn
Thị trấn Chũ,
H. Lục Ngạn
18
048
THPT Sơn Động
Xã An Lập, H.
Sơn Động
18
049
DTNT huyện Sơn
Động
TT An Châu, H.
Sơn Động
18
050
THPT Sơn Động 2
Xã Cẩm Đàn, H.
Sơn Động
18
051
TTGDTX huyện
Sơn Động
Thị trấn An
Châu, H. Sơn Động
18
052
THPT Dân lập
Đồi Ngô
Thị trấn Đồi
Ngô, H. Lục Nam
18
053
TTGDTX huyện
Lục Nam
Thị trấn Đồi
Ngô, H. Lục Nam
18
054
THPT Dân lập
Tân Yên
TT Cao Thượng,
H. Tân Yên
18
055
TTGDTX huyện
Tân Yên
Xã Cao xá, H.
tân Yên
18
056
THPT Dân lập
Hiệp Hoà 1
Thị trấn Thắng,
H. Hiệp Hoà
18
057
THPT Dân lập
Hiệp Hoà 2
Xã Hương Lâm,
H. Hiệp Hoà
18
058
TTGDTX huyện
Hiệp Hoà
Thị trấn Thắng,
H. Hiệp Hoà
18
059
THPT Dân lập
Thái Đào
Xã Thái Đào, H.
Lạng Giang
18
060
THPT Dân Lập
Phi Mô
Xã Đại Phú, H.
Lạng Giang
18
061
CĐ nghề
Xã Dĩnh trì, H.
Lạng Giang
18
062
TTGDTX huyện
Lạng Giang
Thị trấn Vôi,
H. Lạng Giang
18
063
THPT Tư thục
Việt Yên
Xã Quảng Minh,
H. Việt Yên
18
064
TTGDTX huyện
Việt Yên
Xã Bích Sơn, H.
Việt Yên
18
065
THPT Dân lập
Yên Dũng 1
Xã Tiền Phong,
H. Yên Dũng
18
066
TTGDTX huyện
Yên Dũng
Xã nham Sơn, H.
Yên Dũng
18
067
Trường TH Kỹ
thuật Công nghiệp
P. Trần Nguyên
Hãn, Tp. Bắc Giang
18
068
DTNT huyện Lục
Ngạn
Xã Kiên Thành,
H. Lục Ngạn
18
069
THPT Sơn Động 3
Xã Thanh Sơn,
H. Sơn Động
18
070
THPT bán công
Lục Ngạn
Thị trấn chũ,
H. Lục Ngạn
18
071
THPT Tư thục
Thanh Hồ
Xã Thanh Lâm,
H. Lục Nam
18
072
THPT Dân lập
Quang Trung
Xã Cảnh Thuỵ,
H. Yên Dũng
18
073
THPT Tư thục
Thái Sơn
Xã Quỳnh Sơn,
H. Yên Dũng
18
074
THPT Hiệp Hòa 4
Xã Hoàng An, H.
Hiệp Hòa
18
075
TC nghề MN Yên
Thế
Thị trấn Cầu
Gồ, H. Yên Thế
18
076
TC nghề số 12
Bộ Quốc phòng
Thị trấn Vội,
H. Lạng Giang
18
077
TC nghề Thủ
công mỹ nghệ
Xã Tân Mỹ, H.
Yên Dũng
18
079
TC nghề GTVT
Xã Song Mai,
TP. Bắc Giang
18
080
TC nghề Lái xe
số 1
P. Trần Nguyên
Hãn, TP Bắc Giang
18
081
Trường Tư thục
THCS và THPT Hiệp Hòa
X Đức Thắng,
huyện Hiệp Hòa
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Giang

Leave a Comment