Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Ninh - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Ninh

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Ninh

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh | Tra xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2013

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI BẮC NINH

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM 19 Sốbáodanh gửi 8702

Điểm thi lớp 10 năm 2013

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI BẮC NINH

 

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 19 Mã trường gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Chuyên Bắc Ninh

soạn tin: WDTM 19 009 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
19
Sở GD&ĐT
Bắc Ninh
19
Phòng GD&ĐT
Tp Bắc Ninh
19
Phòng GD&ĐT
Yên Phong
19
Phòng GD&ĐT
Quế Võ
19
Phòng GD&ĐT
Tiên Du
19
Phòng GD&ĐT
Từ Sơn
19
Phòng GD&ĐT
Thuận Thành
19
Phòng GD&ĐT
Gia Bình
19
Phòng GD&ĐT
Lương Tài
19
009
THPT Chuyên Bắc
Ninh
Ph. Ninh Xá -TP
Bắc Ninh
19
010
THPT Gia Bình 1
Thị trấn Ngụ
-Gia Bình
19
011
THPT Lê Văn
Thịnh
Xã Đông Cứu
-Gia Bình
19
012
THPT Hoàng Quốc
Việt
Ph. Thị Cầu -TP
Bắc Ninh
19
013
THPT Hàn Thuyên
Ph. Đại Phúc
-TP Bắc Ninh
19
014
THPT Lương Tài
1
Thị trấn Thứa
-Lương Tài
19
015
THPT Lương
Tài 2
Kênh Vàng
-Lương Tài
19
016
THPT Lý Thái Tổ
Ph. Đình Bảng -
TX.Từ Sơn
19
017
THPT Ngô Gia Tự
Xã Tam Sơn
-TX.Từ Sơn
19
018
THPT Quế Võ 1
Thị trấn Phố
Mới -Quế Võ
19
019
THPT Quế Võ 2
Đông Du -Quế võ
19
020
THPT Quế Võ 3
Xã Bồng Lai -Quế Võ
19
021
THPT Thuận
Thành 1
Xã Gia Đông
-Thuận Thành
19
022
THPT Thuận
Thành 2
Xã Thanh Khương
-Thuận Thành
19
023
THPT Thuận
Thành 3
Thị trấn Hồ
-Thuận Thành
19
024
THPT Tiên Du 1
Xã Việt Đoàn
-Tiên Du
19
025
THPT Lí Thường
Kiệt
Xã Hạp Lĩnh
-TP. Bắc Ninh
19
026
THPT Yên Phong
1
Thị trấn Chờ
-Yên Phong
19
027
THPT Lí Nhân
Tông
Xã Vạn An -Yên
Phong -TP. Bắc Ninh
19
028
THPT Bắc Ninh
Phường Đại Phúc
– TP. Bắc Ninh
19
029
THPT Gia Bình 3
Thị trấn Đông
Bình -Gia Bình
19
030
THPT Lương Tài
3
Thị trấn Thứa
-Lương Tài
19
031
THPT Nguyễn Du
Xã Võ Cường
-Bắc Ninh
19
032
THPT Nguyễn Trãi
Thị trấn Chờ
-Yên Phong
19
033
THPT Phố Mới
Thị trấn Phố
Mới -Quế Võ
19
034
THPT Thiên Đức
Thị trấn Hồ
-Thuận Thành
19
035
THPT Trần Nhân
Tông
Xã Liên Bão
-Tiên Du
19
036
THPT Từ Sơn
Ph. Tráng Hạ -
TX.Từ Sơn
19
037
TT GDTX tỉnh
Bắc Ninh
Đường Nguyễn
Đăng Đạo – TP. Bắc Ninh
19
038
TTGDTX Yên
Phong
Thị trấn Chờ
-Yên Phong
19
039
TT GDTX Tỉnh số
2
Thị trấn Phố
Mới -Quế Võ
19
040
TT GDTX Tiên Du
Thị trấn Lim
-Tiên Du
19
041
TT GDTX Từ Sơn
Thị trấn Từ Sơn
-Từ Sơn
19
042
TT GDTX Thuận
Thành
Thị trấn Hồ -Thuận Thành
19
043
TT GDTX Gia
Bình
Thị trấn Đông
Bình -Gia Bình
19
044
TT GDTX Lương
Tài
Xã Phá Lãng
-Lương Tài
19
045
CĐ Nghề
kinh t ế kỹ thuật Bắc Ninh
Phường Đại Phúc
-TP Bắc Ninh
19
046
CĐ Nghề Cơ điện
xây dựng Bắc Ninh
Phường Đại Phúc
–TP Bắc Ninh
19
047
THPT Trần Hưng
Đạo
Đào Viên -Quế
Võ -Bắc Ninh
19
048
THPT Nguyễn
Đăng Đạo
Thị trấn Lim
-Tiên Du -Bắc Ninh
19
049
THPT Yên Phong
2
Xã Yên Trung
-H. Yên Phong
19
050
THPT Hàm Long
Xã Nam Sơn
-Thành phố Bắc Ninh
19
051
THPT Lê Quý Đôn
Xã Đại Đồng -H.
Tiên Du
19
052
THPT Hải Á
Xã An Thịnh-H.
Lương Tài
19
053
THPT Nguyễn Văn
Cừ
Xã Phù Khê, TX.
Từ Sơn
19
054
THPT Kinh Bắc
99 Đường 282,
X. Hà Mãn, H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
19
055
CĐ Thủy sản
Phường Đình
Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
19
056
PT năng khiếu
TDTT Olympic
Ph. Trang Hạ,
TX Từ Sơn, Bắc Ninh
19
057
CĐ Công nghiệp
Hưng Yên (cơ sở 2)
Ph. Đồng Kỵ-TX
Từ Sơn
19
058
TC nghề KT KT
Liênđoàn Lao động
213 Ngô Gia Tự,
Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bắc Ninh

Leave a Comment