Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bình Định - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bình Định

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bình Định

Điểm thi lớp 10 năm 2013 tỉnh Bình Định. Tra xem kết quả tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bình Định

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI BÌNH ĐỊNH

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:

WDTM 37 Sốbáodanh gửi 8702

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI BÌNH ĐỊNH

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 37 Mã trường gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Quốc học tại Bình Định
soạn tin: WDTM 37 001 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.
Chủ đề hot: điểm thi lớp 10 năm 2013
 
Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
37
000
Sở GD-ĐT Bình
Định
Thí sinh tự do
37
001
THPT Quốc học
09 Trần Phú,TP
Quy Nhơn
37
002
THPT Trưng
Vương
26 Nguyễn
Huệ,TP Quy Nhơn
37
003
THPT chuyên Lê
Quý Đôn
02 Nguyễn
Huệ,TP Quy Nhơn
37
004
THPT Hùng Vương
P.Trần Quang
Diệu, QuyNhơn
37
005
THPT DTNT Tỉnh
227 NgThị Minh
khai,QuyNhơn
37
006
THPT Trần Cao
Vân
72 Trần Cao
Vân,Tp QuyNhơn
37
007
THPT Ng.TháI Học
127 Ng.Thái
Học,TP Quynhơn
37
008
THPT Chu Văn An
P.Nhơn Phú,TP
Quy nhơn
37
009
THPT Quy Nhơn
317 Ng.Thi Minh
khai,QuyNhơn
37
010
THPT Số 1 Tuy
phước
TT Tuy
Phước,H.Tuy Phước
37
011
THPT Số 2 Tuy
phước
Xã Phước
Quang,H. Tuy Phước
37
012
THPT Nguyễn Diêu
Xã Phước Sơn ,
H. Tuy Phước
37
013
THPT Xuân Diệu
TT Tuy
Phước,H.Tuy Phước
37
014
THPT DTNT Vân
Canh
Xã Canh Thuận,
H.Vân Canh
37
015
THPT Số 1 An
Nhơn
TT Bình Định,H.
An Nhơn
37
016
THPT Số 2 An
Nhơn
TT Đập Đá, H.
An Nhơn
37
017
THPT Số 3 An
Nhơn
Xã Nhơn Thọ, H.
An Nhơn
37
018
THPT Hoà Bình
Xã Nhơn Phong,
H. An Nhơn
37
019
THPT Ng.Đình
Chiểu
TT Bình Định,
H. An Nhơn
37
020
THPT Ng.Trường
Tộ
TT Đập Đá, H.
An Nhơn
37
021
THPT Quang
Trung
TT Phú Phong,
H. Tây Sơn
37
022
THPT Tây Sơn
Xã Tây An, H. Tây Sơn
37
023
THPT Võ Lai
Xã Tây Giang,
H. Tây Sơn
37
024
THPT Nguyễn Huệ
TT Phú Phong,
H. Tây Sơn
37
025
THPT Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Hảo, H.
Vĩnh Thạnh
37
026
THPT Số 1 Phù
Cát
TT Ngô Mây, H.
Phù Cát
37
027
THPT Số 2 Phù
Cát
Xã Cát Minh, H.
Phù Cát
37
028
THPT Số 3 Phù
Cát
Xã Cát Hưng, H.
Phù Cát
37
029
THPT Ngô Mây
TT Ngô Mây, H.
Phù Cát
37
030
THPT Ng.Hữu
Quang
Xã Cát Hưng, H.
Phù Cát
37
031
THPT Số 1 Phù Mỹ
TT Phù Mỹ, H.
phù Mỹ
37
032
THPT Số 2 Phù Mỹ
TT Bình Dương,
H. phù Mỹ
37
033
THPT An Lương
Xã Mỹ Chánh,H. Phù Mỹ
37
034
THPT Ng.Trung
Trực
TT Phù Mỹ, H.
Phù Mỹ
37
035
THPT Bình Dương
TT Bình Dương,
H. Phù Mỹ
37
036
THPT Tăng Bạt Hổ
TT Bồng Sơn, H.
Hoài Nhơn
37
037
THPT Nguyễn Trân
TT Tam Quan, H.
Hoài Nhơn
37
038
THPT Nguyễn Du
Xã Hoài Hương,
H. Hoài Nhơn
37
039
THPT Lý Tự Trọng
Xã Hoài Châu
Bắc, H. Hoài Nhơn
37
040
THPT Phan Bội
Châu
TT Bồng Sơn, H.
Hoài Nhơn
37
041
THPT Tam Quan
TT Tam Quan, H.
Hoài Nhơn
37
042
THPT HoàI Ân
TT Tăng Bạt Hổ,
H. Hoài Ân
37
043
THPT Võ Giữ
Xã Ân Tín, H. Hoài Ân
37
044
THPT Ng. Bỉnh
Khiêm
TT Tăng Bạt Hổ,
H. Hoài Ân
37
045
THPT An Lão
Xã An Hoà , H.
An Lão
37
046
THPT Số 2 An Lão
Xã An Trung ,
H. An Lão
37
047
THPT Trần Quang
Diệu
Xã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân
37
048
THPT DTNT Vĩnh
Thạnh
Xã Vỹnh Hảo, H.
Vĩnh Thạnh
37
049
THPT Vân Vanh
Xã Canh Vinh,
H. Vân Canh
37
050
THPT Nguyễn
Hồng Đạo
Xã Cát Hanh, H.
Phù cát
37
051
Trung tâm GDTX
Tỉnh
35 Nguyễn Huệ,
Qui Nhơn
37
052
Trung tâm
GDTX-HN Tuy Phước
Thị trấn Tuy
Phước, H. Tuy Phước
37
053
Trung tâm
GDTX-HN An Nhơn
Thị trấn Bình
Định, H. An Nhơn
37
054
Trung tâm
GDTX-HN Phù Cát
Thị trấn Ngô
Mây, H. Phù Cát
37
055
CĐ nghề Quy
Nhơn
172 An Dương
Vương TP. Quy Nhơn
37
056
CĐ nghề cơ điện xây dựng và Nông
lâm Trung bộ
Khu vực 8 P.
Bùi Thị Xuân
37
057
Trung tâm
GDTX-HN Hoài Nhơn
Xã Hoài Tân,
huyện Hoài Nhơn
37
058
Trung tâm
GDTX-HN Hoài Ân
01 Hà Huy
Tập,thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân
37
059
Trung tâm
GDTX-HN Tây Sơn
Xã Tây Xuân,Tây
Sơn
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Bình Định

Leave a Comment