Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hưng Yên - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hưng Yên

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hưng Yên

Xem điểm thi lớp 10 tỉnh Hưng Yên | Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI HƯNG YÊN

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM 22 Sốbáodanh gửi 8702

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI HƯNG YÊN

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 22 Mã trường gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT chuyên tỉnh Hưng Yên

soạn tin: WDTM 22 011 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
22
000
Sở GD&ĐT
Hưng Yên
307 Nguyễn Văn
Linh,TP Hưng Yên
22
011
THPT chuyên
tỉnh Hưng Yên
Phường An Tảo
TX Hưng Yên
22
012
THPT TX Hưng
Yên
Phường Quang
Trung TX Hưng Yên
22
013
TT GDTX TX Hưng
Yên
Phường Quang
Trung TX Hưng Yên
22
014
Phòng GD Tp.
Hưng Yên
Phường Minh
Khai, TP Hưng Yên
22
015
THPT Tô Hiệu
Phường Hiến
Nam, TX Hưng Yên
22
016
THPT Kim Động
Xã Lương Bằng H
Kim Động
22
017
THPT Đức Hợp
Xã Đức Hợp H
Kim Động
22
018
TT GDTX Kim Động
Thị trấn Kim
Động
22
019
Phòng GD H Kim
Động
Thị trấn Kim
Động, H. Kim Động
22
020
THPT Ân Thi
Thị trấn Ân Thi
22
021
THPT Ng Trung
Ngạn
Xã Hồ Tùng Mậu
H Ân Thi
22
022
TT GDTX Ân Thi
Thị trấn Ân Thi
22
023
TT KT-TH Ân Thi
Thị trấn Ân Thi
22
024
Phòng GD H Ân
Thi
Thị Trấn Ân Thi
22
025
THPT Lê Quỹ Đôn
Thị trấn Ân
Thi, Ân Thi
22
026
THPT Phạm Ngũ
Lão
Xã Tân Phúc H
Ân Thi
22
027
THPT Khoái Châu
Thị trấn Khoái
Châu
22
028
THPT Nam Khoái
Châu
Xã Đại Hưng H
Khoái Châu
22
029
TTGDTX Khoái
Châu
Thị trấn Khoái
Châu
22
030
TT KT-TH Khoái
Châu
Thị trấn Khoái
Châu
22
031
Phòng GD Khoái
Châu
Thị trấn Khoái
Châu
22
032
THPT Trần Quang
Khải
Xã Dạ Trạch H
Khoái Châu
22
033
THPT Phùng Hưng
Xã Phùng Hưng H Khoái Châu
22
034
THPT Yên Mỹ
Xã Tân Lập H Yên Mỹ
22
035
THPT Triệu
Quang Phục
Yên Phú H Yên Mỹ
22
036
TT GDTX Yên Mỹ
Xã Nghĩa Hiệp H
Yên Mỹ
22
037
Phòng GD H Yên
Mỹ
Thị trấn Yên Mỹ
H Yên Mỹ
22
038
THPT Hồng Bàng
Thị trấn Yên Mỹ
H Yên Mỹ
22
039
THPT Tiên Lữ
Thị trấn Vương
H Tiên Lữ
22
040
THPT Trần Hưng
Đạo
Xã Thiện Phiến
H Tiên Lữ
22
041
THPT Hoàng Hoa
Thám
Xã Thuỵ Lôi H Tiên Lữ
22
042
TT GDTX Tiên Lữ
Thị trấn Vương
H Tiên Lữ
22
043
TT-KT-TH Tiên Lữ
Thị trấn Vương
H Tiên Lữ
22
044
Phòng GD H Tiên
Lữ
Thị trấn Vương
H Tiên Lữ
22
045
THPT Phù Cừ
Xã Tống Phan H
Phù Cừ
22
046
THPT Nam Phù Cừ
Xã Tam Đa H Phù
Cừ
22
047
TT GDTX Phù Cừ
Xã Phan Sào Nam
H Phù Cừ
22
048
Phòng GD H Phù
Cừ
Thị trấn Phù
Cừ, H. Phù Cừ
22
049
THPT Mỹ Hào
Thị trấn Bần H
Mỹ Hào
22
050
THPT Nguyễn
Thiện Thuật
Xã Bạch Sam H
Mỹ Hào
22
051
TT GDTX Mỹ Hào
Xã Phùng Chí
Kiên H Mỹ Hào
22
052
Phòng GD Mỹ Hào
Thị Trấn Mỹ
Hào, H. Mỹ Hào
22
053
THPT Văn Lâm
Xã Lạc Đạo H
Văn Lâm
22
054
THPT Trưng
Vương
Xã Trưng Trắc H
Văn Lâm
22
055
TT GDTX Văn Lâm
Thị trấn Như
Quỳnh H Văn Lâm
22
056
Phòng GD H Văn
Lâm
Thị trấn Văn
Lâm, H. Văn Lâm
22
057
THPT Văn Giang
Xã Cửu Cao H
Văn Giang
22
058
TT GDTX Văn
Giang
Thị trấn Văn
Giang
22
059
Phòng GD H Văn
Giang
Thị trấn Văn
Giang, H. Văn Giang
22
060
THPT Dương
Quảng Hàm
Xã Liên Nghĩa H
Văn Giang
22
061
Cao đẳng Y Tế
Hưng Yên
Phường An Tảo
TP Hưng Yên
22
062
Trung cấp KTKT
Tô Hiệu
Xã Dân Tiến H
Khoái Châu
22
063
Cao đẳng Bách
khoa Hưng Yên
Thị trấn Bần H
Mỹ Hào
22
064
Cao đẳng Công
Nghiệp Hưng Yên
Xã Giai Phạm H Yên Mỹ
22
065
Cao đẳng Công
nghệ Kinh tế Hà Nội (CSIII)
Thị trấn Văn
Giang
22
066
Cao đẳng Nghề
Cơ điện và Thủy lợi
Xã Dân Tiến H
Khoái Châu
22
067
ĐH SPKT Hưng
Yên
Xã Dân Tiến H
Khoái Châu
22
068
CĐ Tài chính -
Quản trị kinh doanh
Xã Trưng Trắc H
Văn Lâm
22
069
Đại học Chu Văn
An
Số 2, đường
Bạch Đằng, TPH.Yên
22
070
Trung cấp Văn
hóa Nghệ thuật Hưng Yên
Phường An Tảo,
TP Hưng Yên
22
071
Trường CĐSP
Hưng yên
Phường An tảo
TP Hưng yên
22
072
Trung cấp Nghề
Hưng Yên
Phường Hiến nam
TP Hưng yên
22
073
THPT Nghĩa Dân
Xã Nghĩa Dân,
Kim Động, Hưng Yên
22
074
THPT Nguyễn Trãi
Xã Lương Bằng
H. Kim Động HY
22
075
THPT Nguyễn Du
Thị trấn Phù
Cừ, Phù Cừ, Hưng Yên
22
076
THPT Minh Châu
Xã Tân Lập, Yên
Mỹ, Hưng Yên
22
077
THPT Hồng Đức
Xã Dị Sử, Mỹ
Hào, Hưng Yên
22
078
THPT Quang
Trung
Xã Bảo Khê TP
Hưng Yên
22
079
THPT Nguyễn Siêu
Xã Đông Kết,
Khoái Châu, Hưng Yên
22
080
THPT Ngô Quyền
Thị trấn Vương,
Tiên Lữ, Hưng Yên
22
081
THPT Hùng Vương
H. Văn Lâm, Hưng Yên
22
082
THPT Nguyễn
Công Hoan
Xã Long
Hưng,Văn Giang, Hưng Yên
22
083
TC công nghệ, kinh tế Việt Hàn
Xã Long Hưng,
Văn Giang, Hưng Yờn
22
084
TC Nghề Hưng Yên
Đường Hải
Thượng Lãn Ông, TP Hưng Yên, Hưng Yên
22
085
TC Kinh tế Công
nghệ Lương Tài
Xã Lương Tài,
Văn Lâm, Hưng Yên
22
086
Cao đẳng ASEAN
Xã Trưng Trắc -
Văn Lâm
22
087
Cao đẳng Hàng
Không
Huyện Mỹ Hào
22
088
Trung cấp Nghề
Giao thông Vận tải
Đường Nguyễn
Văn Linh – TP Hưng Yên
22
089
Trung cấp Cảnh
sát C36
Thị trấn Văn
Giang, huyện Văn Giang, HY
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hưng Yên

Leave a Comment