Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Lạng Sơn - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Lạng Sơn

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Lạng Sơn

Tuyen sinh lop 10 lang son nam 2012, tuyen sinh lop 10 lang son , diem chuan vao lop 10 tai lang son , diem thi diem chuan vao lop 10 lang son , diem thi tuyen sinh lop 10  lang son nam 2012, diem thi lop 10
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI LẠNG SƠN
Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM  10 <Số BD>    gửi  8702

Ví dụ: Tra cứu điểm thi của thí sinh có số báo danh là: AB123 tại Lạng sơn

soạn tin: WDTM 10  AB123   gửi  8702
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI LẠNG SƠN
Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 10 <Mã trường>  gửi  8702   

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Việt Bắc

soạn tin: WDTM  10  001   gửi  8702

Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
10
000
Sở GD-ĐT Lạng
Sơn+VãngLai
 Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP Lạng sơn
10
001
THPT Việt Bắc
Phường Đông
Kinh TP Lạng Sơn
10
002
THPT Chu Văn An
Phường Đông
Kinh TP Lạng Sơn
10
003
THPT DTNT Tỉnh
Phường Đông
Kinh TP Lạng Sơn
10
004
TC nghề Việt
Đức
Xã Hoàng Đồng,  TP Lạng Sơn
10
005
TT GDTX 1 Tỉnh
Lạng Sơn
Phường Tam
Thanh TP Lạng Sơn
10
006
Phòng GD  TP Lạng Sơn
Phường Tam
Thanh, TP Lạng Sơn
10
007
THPT Ngô Thì Sỹ
Phường Vĩnh
Trại TP Lạng Sơn
10
008
Phòng GD Tràng
Định
Thị trấn Thất
Khê -Tràng Định
10
009
THPT Tràng Định
Thị trấn Thất
Khê -Tràng Định
10
010
TTGDTX Tràng
Định
Thị trấn Thất
Khê -Tràng Định
10
011
THPT Bình Độ
Xã Quốc Việt, H
Tràng Định
10
012
Phòng GD Bình
Gia
Thị trấn Bình
Gia, H Bình Gia
10
013
THPT Bình Gia
Xã Tô Hiệu H
Bình Gia
10
014
TTGDTX Bình Gia
Xã Tô Hiệu H
Bình Gia
10
015
THPT Pác Khuông
Xã Thiện Thuật,
H.Bình Gia
10
016
Phòng GD Văn
Lãng
Thị Trấn Na
Sầm, Văn Lãng
10
017
THPT Văn Lãng
Thị trấn Na
Sầm,  H Văn Lãng
10
018
TTGDTX Văn Lãng
Xã Tân Lang, H
Văn Lãng
10
019
Phòng GD Bắc Sơn
Thị trấn Bắc
Sơn, H Bắc Sơn
10
020
THPT Bắc Sơn
Thị trấn Bắc
Sơn H Bắc Sơn
10
021
THPT Vũ Lễ
Xã Vũ Lễ  H Bắc Sơn
10
022
TTGDTX Bắc Sơn
Thị trấn Bắc
Sơn H Bắc Sơn
10
023
Phòng GD Văn
Quan
Thị trấn Văn
Quan, H Văn Quan
10
024
THPT Lương Văn
Tri
Thị trấn Văn
Quan H Văn Quan
10
025
THPT Văn Quan
Xã Văn An, H
Văn Quan
10
026
TTGDTX Văn Quan
Thị trấn Văn
Quan H Văn Quan
10
027
Phòng GD  Cao Lộc
Thị trấn Cao
Lộc, H Cao Lộc
10
028
THPT Đồng Đăng
Thị trấn Đồng
Đăng H Cao Lộc
10
029
THPT Cao Lộc
Thị trấn Cao
Lộc  H Cao Lộc
10
030
TTGDTX Cao Lộc
Thị trấn Cao
Lộc  H Cao Lộc
10
031
Phòng GD  Lộc Bình
Thị trấn Lộc
Bình, H. Lộc Bình
10
032
THPT Lộc Bình
Thị trấn  Lộc Bình, H Lộc Bình
10
033
THPT Na Dương
Thị trấn  Na Dương,
H Lộc Bình
10
034
TTGDTX Lộc Bình
Thị trấn  Lộc Bình, H Lộc Bình
10
035
Phòng GD Chi
Lăng
Thị Trấn Đồng
Mỏ, H Chi Lăng
10
036
THPT Chi Lăng
Thị trấn Đồng
Mỏ, H Chi Lăng
10
037
THPT Hoà Bình
Xã Hoà Bình, H
Chi Lăng
10
038
TTGDTX Chi Lăng
Thị trấn Đồng
Mỏ H Chi Lăng
10
039
Phòng GD  Đình Lập
Thị trấn Đình
Lập, H Đình Lập
10
040
THPT Đình Lập
Thị trấn Đình
Lập H Đình Lập
10
041
TTGDTX Đình Lập
Thị trấn Đình
Lập H Đình Lập
10
042
Phòng GD Hữu
Lũng
Thị trấn Hữu
Lũng, H Hữu Lũng
10
043
THPT Hữu Lũng
Thị trấn Hữu
Lũng H Hữu Lũng
10
044
THPT Vân Nham
Xã Vân Nham, H
Hữu Lũng
10
045
THPT Dân lập
Hữu Lũng
Thị trấn Hữu
Lũng H Hữu Lũng
10
046
TTGDTX 2 tỉnh
Lạng Sơn
Thị trấn Hữu
Lũng H Hữu Lũng
10
047
THPT Tú Đoạn
Xã Tú Đoạn,  H Lộc Bình
10
048
THPT Đồng Bành
TT Đồng Bành, H
Chi lăng
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Lạng Sơn

Leave a Comment