Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Bình - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Bình

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Bình

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm 2013

>> Điểm thi lớp 10 năm 2013

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI QUẢNG BÌNH

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM 31 Sốbáodanh gửi 8702

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI QUẢNG BÌNH


Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 31 Mã trường gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới tại Quảng Bình

soạn tin: WDTM 31 002 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
31
002
THPT Đào Duy
Từ, Đồng Hới
Thành Phố Đồng
Hới, Quảng Bình
31
003
THPT Đồng Hới
Thành Phố Đồng
Hới, Quảng Bình
31
004
THPT Chuyên
Quảng Bình
Thành Phố Đồng
Hới, Quảng Bình
31
005
THPT Bán công
-Đồng Hới
Thành Phố Đồng
Hới, Quảng Bình
31
006
Trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh
Thành Phố Đồng
Hới, Quảng Bình
31
007
Trung tâm GDTX
Đồng Hới
Thành Phố Đồng
Hới, Quảng Bình
31
009
THPT Tuyên Hoá
Tuyên Hoá,
Quảng Bình
31
010
THPT Lê
Trực-Tuyên Hoá
Tuyên Hoá,
Quảng Bình
31
011
THPT Phan Bội
Châu-T. Hoá
Tuyên Hoá,
Quảng Bình
31
012
Trường THCS và
THPT Bắc Sơn
Tuyên Hoá,
Quảng Bình
31
013
Trung tâm GDTX
Tuyên Hoá
Tuyên Hoá,
Quảng Bình
31
015
THPT Minh Hoá
Minh Hoá, Quảng
Bình
31
016
Trường THCS và
THPT Hoá Tiến
Minh Hoá, Quảng
Bình
31
017
Trung tâm GDTX
Minh Hoá
Minh Hoá, Quảng
Bình
31
019
THPT số 1 Quảng
Trạch
Quảng Trạch,
Quảng Bình
31
020
THPT số 2 Quảng
Trạch
Quảng Trạch,
Quảng Bình
31
021
THPT số 3 Quảng
Trạch
Quảng Trạch,
Quảng Bình
31
022
THPT số 4 Quảng
Trạch
Quảng Trạch,
Quảng Bình
31
023
Trung tâm GDTX
Quảng Trạch
Quảng Trạch,
Quảng Bình
31
025
THPT số 1 Bố
Trạch
Bố Trạch, Quảng
Bình
31
026
THPT số 2 Bố
Trạch
Bố Trạch, Quảng
Bình
31
027
THPT số 3 Bố
Trạch
Bố Trạch, Quảng
Bình
31
028
THPT số 5 Bố
Trạch
Bố Trạch, Quảng
Bình
31
029
Trường THCS và
THPT Việt Trung
Bố Trạch, Quảng
Bình
31
030
THPT số 4 Bố
trạch
Bố Trạch, Quảng
Bình
31
031
Trung tâm GDTX
Bố Trạch
Bố Trạch, Quảng
Bình
31
033
THPT Quảng Ninh
Quảng Ninh,
Quảng Bình
31
034
THPT Ninh Châu
-Quảng Ninh
Quảng Ninh,
Quảng Bình
31
035
Trung tâm GDTX
Quảng Ninh
Quảng Ninh,
Quảng Bình
31
036
THPT Nguyễn Hữu
Cảnh
Quảng Ninh,
Quảng Bình
31
038
THPT Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng
Bình
31
039
THPT Hoàng Hoa
Thám – Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng
Bình
31
040
THPT Trần Hưng
Đạo -Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng
Bình
31
041
THPT Nguyễn
Chí Thanh
Lệ Thuỷ, Quảng
Bình
31
042
Trung tâm GDTX
Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng
Bình
31
043
THPT KT Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng
Bình
31
044
THPT Số 5Quảng
Trạch
Quảng Trạch,
Quảng Bình
31
045
Trường THCS và
THPT Dương Văn An
Lệ Thuỷ, Quảng
Bình
31
046
Trường THCS và
THPT Trung Hoá
Minh Hoá, Quảng
Bình
31
047
THPT BC Bắc
Quảng Trạch
Quảng Trạch,
Quảng Bình
31
048
Trung tâm
KTTH-HN Đồng Hới
Thành phố Đồng
Hới, Quảng Bình
31
049
TC nghề
Quảng Bình
P. Bắc lý, TP.
Đồng Hới , Quảng Bình
31
050
TC nghề số
9
P. Nam Lý, TP
Đồng Hới, Quảng Bình
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Bình

Leave a Comment