Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Ngãi - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Ngãi

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Ngãi

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2013

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI QUẢNG NGÃI

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:

WDTM 35 Sốbáodanh gửi 8702

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI QUẢNG NGÃI


Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 35 Mã trường gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Trần Quốc Tuấn tại Quảng Ngãi
soạn tin: WDTM 35 015 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
35
015
THPT Trần Quốc Tuấn
P. Nguyễn
Nghiêm, TP Quảng Ngãi
35
016
THPT Lê Trung
Đình
Phường Trần
Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi
35
017
THPT Bình Sơn
Thị trấn Châu
ổ, H. Bình Sơn
35
018
THPT Vạn Tường
Xã Bình Phú, H.
Bình Sơn
35
019
THPT BC Lê Quí
Đôn
Xã Bình Trung,
H. Bình Sơn
35
020
THPT Số 1 Sơn
Tịnh
Thị trấn Sơn
Tịnh, H. Sơn Tịnh
35
021
THPT Ba Gia
Xã Tịnh Bắc, H.
Sơn Tịnh
35
022
THPT Sơn Mỹ
Xã Tịnh Khê, H.
Sơn Tịnh
35
023
THPT BC Huỳnh
Thúc Kháng
Thị trấn Sơn
Tịnh, H. Sơn Tịnh
35
024
THPT Số 1 Tư
Nghĩa
Thị trấn La Hà,
H. Tư Nghĩa
35
025
THPT Số 2 Tư
Nghĩa
Xã Nghĩa thuận,
H. Tư nghĩa
35
026
THPT BC Chu Văn
An
Thị trấn La Hà,
H. Tư Nghĩa
35
027
THPT Số 1 Nghĩa
Hành
Thị trấn Chợ
Chùa, H. Nghĩa Hành
35
028
THPT Số 2 Nghĩa
Hành
Xã Hành Thiện,
H. Nghĩa Hành
35
029
THPT Phạm Văn
Đồng
Thị trấn Mộ
Đức, H. Mộ Đức
35
030
THPT Số 2 Mộ Đức
Xã Đức Nhuận,
H. Mộ Đức
35
031
THPT BC Nguyễn
Công Trứ
Xã Đức Thạnh,
H. Mộ Đức
35
032
THPT Số 1 Đức
Phổ
Xã Phổ Ninh, H.
Đức Phổ
35
033
THPT Số 2 Đức
Phổ
Xã Phổ Khánh,
H. Đức Phổ
35
034
THPT BC Lương
Thế Vinh
Xã Phổ Ninh, H.
Đức Phổ
35
035
THPT Dân tộc
nội trú tỉnh
Phường Quảng
Phú, Thành phố Quảng Ngãi
35
036
THPT Lý Sơn
Xã An vĩnh, H.
Lý Sơn
35
037
THPT Trà Bồng
Xã Trà Xuân, H.
Trà Bồng
35
038
THPT Sơn Hà
Thị trấn Di
Lăng, H. Sơn Hà
35
039
THPT Minh Long
Xã Long Hiệp,
H. Minh Long
35
040
THPT Ba Tơ
Thị trấn Ba Tơ,
H. Ba Tơ
35
041
Trung tâm
GDTX-HN tỉnh Quảng Ngãi
Phường Chánh
Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
35
042
THPT BC Nguyễn
Công Phương
Thị trấn Chợ
Chùa, H. Nghĩa Hành
35
043
THPT Trần Quang
Diệu
Xã Đức Lân, H.
Mộ Đức
35
044
THPT Thu Xà
Xã Nghĩa Hoà,
H. Tư nghĩa
35
045
THPT Trần Kỳ
Phong
Xã Bình Nguyên,
H. Bình Sơn
35
046
THPT DL Hoàng
Văn Thụ
Phường Nghĩa
Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
35
047
THPT DL Trương
Định
Thị trấn Sơn
Tịnh, H. Sơn Tịnh
35
048
Trung tâm
KTTH-HN Mộ Đức
Thị trấn Mộ
Đức, H. Mộ Đức
35
049
THPT Phạm Kiệt
Xã ba Vì , H.
Ba Tơ
35
050
THPT Chuyên Lê
Khiết
Phường Nghĩa
Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
35
051
THPT Đinh Tiên
Hoàng
Xã Sơn Dung, H.
Sơn Tây
35
052
THPT Tây Trà
Xã Trà Phong,
H. Tây Trà
35
053
THPT Tư thục
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phường Lê Hồng
Phong, TP.Quảng Ngãi
35
054
THPT Quang
Trung
Xã Sơn Thành,
H. Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
35
055
Trung tâm
KTTH-HN Huyện Nghĩa Hành
Thị trấn Chợ
Chùa, H. Nghĩa Hành
35
056
Trung tâm
KTTH-HN huyện Đức Phổ
Thị trấn Đức
Phổ, H. Đức Phổ
35
057
Trung tâm GDTX
huyện Trà Bồng
Xã Trà Sơn, H.
Trà Bồng
35
058
Trung tâm
GDTX huyện Sơn Hà
Thị trấn Di
Lăng, H. Sơn Hà
35
059
Trung tâm GDTX
huyện Ba Tơ
Thị trấn Ba Tơ,
H. Ba Tơ
35
060
Trung tâm
GDTX huyện Minh Long
Xã Long Hiệp,
H. Minh Long
35
061
Trung tâm GDTX
huyện Sơn Tây
Xã Sơn Dung, H.
Sơn Tây
35
062
Trung tâm
KTTH-HN huyện Bình Sơn
Xã Bình Long,
H. Bình Sơn
35
063
Hệ BTVH trong
trường CĐ Cộng Đồng
Phường Nghĩa
Chánh, Thành phố Quảng Ngãi
35
064
Hệ BTVH trong
THPT DTNT tỉnh
Phường Quảng
Phú, Thành phố Quảng Ngãi
35
065
Trung tâm
KTTH-HN huyện Sơn Tịnh
Thị trấn Sơn
Tịnh, H. Sơn Tịnh
35
066
Trung tâm
KTTH-HN huyện Tư Nghĩa
Thị trấn La Hà,
H. Tư Nghĩa
35
071
CĐ nghề kỹ
thuật công nghệ Dung quất
Xã Bình Trị, H.
Bình Sơn
35
072
CĐ nghề Cơ giới
Xã Nghĩa kỳ ,
H. Tư Nghĩa
35
073
TC nghề kinh tế- Công nghệ Dung quất
TP. Quảng Ngãi
35
074
TC nghề tỉnh
Quảng Ngãi
TT Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh
35
075
TC nghề Đức Phổ
TT Đức phổ, H.
Đức phổ
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Ngãi

Leave a Comment