Xem điểm thi đại học 2014

XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014: Soạn tin : WDT<cách>SỐBÁODANH gửi 8702   (SỐBÁODANH  Ví dụ: BKAA.123456)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Ninh

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Ninh

Điểm thi lớp 10 tỉnh Quảng Ninh | Tra xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh
Điểm thi lớp 10 năm 2013

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI QUẢNG NINH

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM 17 Sốbáodanh gửi 8702

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI QUẢNG NINH


Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM 17 Mã trường gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Chuyên Hạ Long tại Quảng Ninh

soạn tin: WDTM 17 001 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
17
001
THPT Chuyên Hạ
Long
Phường Hồng
Hải, TP Hạ Long
17
002
TTHNGDTX tỉnh
Phường Hồng
Hải, TP Hạ Long
17
003
THPT.DTNT tỉnh
Phường Hồng
Hải, TP Hạ Long
17
004
THPT Hồng Gai
Phường Hồng
Hải, TP Hạ Long
17
005
THPT Ngô Quyền
Phường Cao
Thắng,TP Hạ Long
17
006
THPT Vũ Văn Hiếu
Phường Hà Tu,
TP Hạ Long
17
007
THPT Bãi Cháy
Phường Bãi
Cháy, TP Hạ Long
17
008
THCS-THPT Lê
Thánh Tông
Phường Hồng Hà,
TP Hạ Long
17
009
THPT Hạ Long
Phường Cao
Xanh, TP Hạ Long
17
010
THPT Nguyễn
Bình Khiêm
Phường Hà Khẩu,
TP Hạ Long
17
011
Tiểu học-THCS-THPT
Văn Lang
Hồng Gai, TP.
Hạ Long
17
014
THPT Cẩm Phả
P.Cẩm Thành, Cẩm Phả
17
015
THPT Lê Hồng
Phong
P. Cẩm Phú, Cẩm Phả
17
016
THPT Cửa Ông
P.Cửa Ông, Cẩm
Phả
17
017
THPT Lê Quý Đôn
P. Quang
Hanh, Cẩm Phả
17
018
THPT Mông Dương
P. Mông
Dương, Cẩm Phả
17
019
THPT Lương Thế Vinh
P.Cẩm Trung, Cẩm Phả
17
020
THPT Hùng Vương
Cẩm Phú, Cẩm Phả
17
021
TTHNGDTX Cẩm Phả
P Cẩm Sơn, Cẩm Phả
17
024
THPT Uông Bí
P. Quang
Trung, Uông Bí
17
025
THPT Hoàng Văn
Thụ
P. Vành
Danh, Uông Bí
17
026
TTHNGDTX Uông
Phường Quang
Trung, Uông Bí
17
027
THPT Hồng Đức
Phường Quang
Trung, Uông Bí
17
028
THPT Nguyễn Tất Thành
Xã Phương
Đông,Uông Bí
17
031
THPT Trần Phú
Phường Ka Long,
TP Móng Cái
17
032
THPT Lý Thường
Kiệt
Xã Hải Tiến, TP
Móng Cái
17
033
THCS vầ THPT
Chu Văn An
P Trần Phú, TP
Móng Cái
17
034
Trung tâm
HN&GDTX Móng Cái
P. Hoà Lạc, TP
Móng Cái
17
037
THPT Bình Liêu
T.trấn Bình
Liêu, Bình Liêu
17
038
THCS-THPT Hoành
Xã Hoành Mô,
Bình Liêu
17
039
Trung tâm
HN&GDTX Bình Liêu
T.trấn Bình
Liêu, Bình Liêu
17
040
THPT Đầm Hà
T.trấn Đầm Hà,
Đầm Hà
17
041
THCS-THPT Lê Lợi
X. Quảng Tân,
Đầm Hà
17
042
Trung tâm
HN&GDTX Đầm Hà
T.trấn Đầm Hà,
Đầm Hà
17
044
THPT Quảng Hà
T.trấn Quảng
Hà, Hải Hà
17
045
THPT Nguyễn Du
T.trấn Quảng
Hà, Hải Hà
17
046
Trung tâm
HN&GDTX Hải Hà
T.trấn Quảng
Hà, Hải Hà
17
048
THPT Tiên Yên
T. trấn Tiên
Yên, Tiên Yên
17
049
THPT Hải Đông
X. Đông Hải,
Tiên Yên
17
050
THPT Nguyễn Trãi
X. Tiên Lãng,
Tiên Yên
17
051
Trung tâm
HN&GDTX Tiên Yên
T. trấn Tiên
Yên, Tiên Yên
17
053
THPT Ba Chẽ
T.trấn Ba Chẽ, Ba Chẽ
17
054
Trung tâm
HN&GDTX Ba Chẽ
T.trấn Ba Chẽ,
Ba Chẽ
17
056
THPT Đông Triều
T.trấn Đông
Triều, Đông Triều
17
057
THPT Hoàng Quốc Việt
T. trấn Mạo
Khê, Đông Triều
17
058
THPT Hoàng Hoa
Thám
Xã Hoàng Quế,
Đông Triều
17
059
THPT Lê Chân
Xã Thuỷ An,
Đông Triều
17
060
THCS -THPT Trần
Nhân Tông
T. trấn Mạo
Khê, Đông Triều
17
061
THCS-THPT
Nguyễn Bình
Xã Thuỷ An,Đông
Triều
17
062
TTHNGDTX Đông
Triều
T. trấn Mạo
Khê, Đông Triều
17
063
TT.ĐTBD-ĐH Công
nghiệp Q. Ninh
Xã Yên Thọ,
Đông Triều
17
066
THPT Bạch Đằng
T.trấn Quảng
Yên, Yên Hưng
17
067
THPT Minh Hà
Xã Cẩm La, Yên
Hưng
17
068
THPT Đông Thành
Xã Minh Thành,
Yên Hưng
17
069
THPT Yên Hưng
T.trấn Quảng
Yên, Yên Hưng
17
070
THPT Trần Quốc
Tuấn
Xã Minh Thành,
H. Yên Hưng
17
071
THPT Ngô Gia Tự
Xã Liên Hoà,
Yên Hưng
17
072
TTHN-GDTX Yên Hưng
T. trấn Quảng
Yên, H Yên Hưng
17
075
THPT Hoành Bồ
T.Trấn Trới,
Hoành Bồ
17
076
THPT Quảng La
Xã Quảng La, H.
Hoành Bồ
17
077
THPT Thống Nhất
Xã Thống Nhất,
H. Hoành Bồ
17
078
TTHN-GDTX Hoành
Bồ
T.Trấn Trới,
Hoành Bồ
17
080
THPT Hải Đảo
Xã Hạ Long, Vân
Đồn
17
081
THPT Quan Lạn
Xã Quan Lạn,Vân
Đồn
17
082
THPT Trần Khánh
Cái Rồng, Vân
Đồn
17
083
TTHN-GDTX Vân Đồn
Cái Rồng, Vân
Đồn
17
085
THPT Cô Tô
T.trấn Cô Tô,
Cô Tô
17
086
TTHN-GDTX Cô Tô
T.trấn Cô Tô,
Cô Tô
17
090
CĐ Văn Hoá
Nthuật-Du lịch Q.Ninh
P. Hồng Hải, TP
Hạ Long
17
091
CĐ Y tế Q.Ninh
P. Hồng Hải, TP
Hạ Long
17
092
CĐ C.nghiệp
C.Phả
P Cẩm Thuỷ, TX
Cẩm Phả
17
093
CtyCơ khí T.tâm
Cẩm Phả
P Cẩm Thuỷ, TX
Cẩm Phả
17
094
TH Kinh Tế
Q.Ninh
P Nam Khê, TX
Uông Bí
17
095
CĐ Nông Lâm
Đông Bắc
Xã Minh Thành,
H. Yên Hưng
17
096
CĐ Công nghiệp
&Xây dựng
P. Phương Đông,
TX Uông Bí
17
097
CĐ nghề mỏ Hồng
Cẩm
P. Bạch Đằng
đằng, TP Hạ Long
17
098
Phân hiệu 1- CĐ
nghề mỏ Hồng Cẩm
P Quang Hanh –
TX Cẩm Phả
17
099
Phân hiệu 2- CĐ
nghề mỏ Hồng Cẩm
TT Trới , Hoành
Bồ
17
100
Phân hiệu 3- CĐ
nghề mỏ Hồng Cẩm
TT Tiên Yên,
Tiên Yên
17
101
TC nghề giao
thông cơ điện
P. Hà khẩu, TP
Hạ Long
17
102
TC nghề Công nghiệp và Xây dựng
P.Hồng Hải , TP
Hạ Long
17
103
TC nghề Công
nghệ Hạ Long
P.Cao Thắng, TP
Hạ Long
17
104
CĐ nghề Mỏ Hữu
nghị
P. Thanh Sơn,
TX Uông Bí
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Kết bạn cùng Webdiemthi.vn để nhận tin tức mới nhất về Tuyển sinh 2014 trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Quảng Ninh

Leave a Comment