Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Bình - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Bình

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Bình

Tuyen sinh lop 10 thai binh nam 2012, tuyen sinh lop 10 thai binh , diem chuan vao lop 10 tai thai binh , diem thi diem chuan vao lop 10 thai binh , diem thi tuyen sinh lop 10 thai binh nam 2012, diem thi lop 10
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI THÁI BÌNH
Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM  26 <Số BD>    gửi  8702

Ví dụ: Tra cứu điểm thi của thí sinh có số báo danh là: AB123 tại Thái Bình

soạn tin: WDTM  26  AB123   gửi  8702
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI THÁI BÌNH
Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM  26 <Mã trường>  gửi  8702   

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT  Lê Quý Đôn tại Thái Bình

soạn tin: WDTM  26  003  gửi  8702

Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
26
002
THPT  Chuyên
Đường Lý Thường
Kiệt,TP Thái Bình
26
003
THPT  Lê Quý Đôn
Đường Lý Bôn -
Thành phố Thái Bình
26
004
THPT  Nguyễn Đức Cảnh
Đường Lý Thường
Kiệt – Thành phố Thái Bình
26
005
THPT Nguyễn
Công Trứ
Đường Trần Hưng
Đạo -Thành phố – Thái Bình
26
006
THPT Nguyễn
Thái Bình
Đường Hoàng Văn
Thái- Thành phố – Thái Bình
26
007
TTGDTX  Thành phố – Thái Bình
P.Quang Trung -
Thành phố – Thái Bình
26
009
THPT  Quỳnh Côi
Thị trấn Quỳnh
Côi – Quỳnh Phụ – Thái Bình
26
010
THPT  Quỳnh Thọ
Quỳnh Thọ -
Quỳnh Phụ – Thái Bình
26
011
THPT  Phụ Dực
Thị trấn  An Bài – Quỳnh Phụ – Thái Bình
26
012
THPT  Nguyễn Huệ
Quỳnh  Hưng – Quỳnh Phụ – Thái Bình
26
013
THPT Trần Hưng
Đạo
 Xã An Vũ – Quỳnh Phụ- Thái Bình
26
014
TTGDTX Quỳnh
Phụ I
Thị trấn Quỳnh
Côi – Quỳnh Phụ – Thái Bình
26
015
TTGDTX Quỳnh
Phụ II
Xã An Bài -
Quỳnh Phụ – Thái Bình
26
017
THPT  Hưng Nhân
Xã Phú Sơn -
Hưng Hà – Thái Bình
26
018
THPT  Bắc Duyên Hà
Thị Trấn Hưng
Hà – Thái Bình
26
019
THPT  Nam Duyên Hà
Xã Minh Hoà -
Hưng Hà – Thái Bình
26
020
THPT Đông Hưng
Xã Hùng Dũng -
Hưng Hà – Thái Bình
26
021
THPT Trần Thị
Dung
Thị trấn Hưng
Nhân – Hưng Hà – Thái Bình
26
022
TTGDTX Hưng Hà
Thị trấn Hưng
Hà – Thái Bình
26
024
THPT  Tiên Hưng
Xã Thăng Long -
Đông Hưng – Thái Bình
26
025
THPT  Bắc Đông Quan
Thị Trấn Đông
Hưng – Thái Bình
26
026
THPT  Nam Đông Quan
Xã Đông á -
Đông Hưng – Thái Bình
26
027
THPT  Mê Linh
Xã Mê Linh -
Đông Hưng – Thái Bình
26
028
THPT Đông Quan
Thị trấn Đông
Hưng – Thái Bình
26
029
THPT Tư thục
Đông Hưng
Xã Đông Xuân -
Đông Hưng – Thái Bình
26
030
TTGDTX  Đông Hưng
Thị trấn Đông
Hưng – Thái Bình
26
032
THPT  Nguyễn Trãi
Xã Hoà Bình- Vũ
Thư – Thái Bình
26
033
THPT  Vũ Tiên
Xã Việt Thuận -
Vũ Thư – Thái Bình
26
034
THPT  Lý Bôn
Xã Hiệp Hoà -
Vũ Thư – Thái Bình
26
035
THPT  Hùng Vương
Thị Trấn Vũ Thư
- Thái Bình
26
036
THPT  Phạm Quang Thẩm
Xã Vũ Tiến -Vũ
Thư – Thái Bình
26
037
TTGDTX Vũ Thư
Thị trấn Vũ Thư
- Thái Bình
26
039
THPT  Nguyễn Du
Thị Trấn Thanh
Nê – Kiến Xương – Thái Bình
26
040
THPT  Bắc Kiến Xương
Xã Nam Cao -
Kiến Xương – Thái Bình
26
041
THPT Chu Văn An
Xã Vũ Quý -
Kiến Xương – Thái Bình
26
042
THPT  Bình Thanh
Xã Bình Thanh -
Kiến Xương – Thái Bình
26
043
THPT  Hồng Đức
Thị Trấn Thanh
Nê – Kiến Xương – Thái Bình
26
044
TTGDTX Kiến
Xương
Thị trấn Kiến
Xương – Thái Bình
26
046
THPT  Tây Tiền Hải
Thị Trấn Tiền
Hải  – Thái Bình
26
047
THPT  Nam Tiền Hải
Xã Nam Trung -
Tiền Hải – Thái Bình
26
048
THPT  Đông Tiền Hải
Xã Đông Xuyên -
Tiền Hải  – Thái Bình
26
049
THPT  Hoàng Văn Thái
Thị Trấn Tiền
Hải – Thái Bình
26
050
TTGDTX Tiền Hải
Thị trấn Tiền
Hải – Thái Bình
26
052
THPT  Đông Thụy Anh
Thị Trấn Diêm
Điền – Thái Thụy – Thái Bình
26
053
THPT  Tây Thụy Anh
Xã Thụy Sơn -
Thái Thụy – Thái Bình
26
054
THPT  Thái Ninh
Xã Thái Hưng -
Thái Thụy – Thái Bình
26
055
THPT Thái Phúc
Xã Thái Phúc -
Thái Thụy – Thái Bình
26
056
THPT  Dân lập Diêm Điền
Khu 6 – TT Diêm
Điền – Thái Thuỵ Thái Bình
26
057
TTGDTX  Thái Thụy I
Thị trấn Diêm
Điền – Thái Thụy – Thái Bình
26
058
TTGDTX  Thái Thụy II
Xã Thái Hưng -
Thái Thụy  – Thái Bình
26
059
TC nghề cho
người khuyết tật Thái Bình
Xóm 8, xã Đông
Hòa, TP Thái Bình  
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Bình

Leave a Comment