Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đồng Tháp - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đồng Tháp

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đồng Tháp

Tuyen sinh lop 10 tinh dong thap nam 2013, tuyen sinh lop 10 tinh dong thap, diem chuan vao lop 10 tai tinh dong thap , diem thi diem chuan vao lop 10 tinh dong thap, diem thi tuyen sinh lop 10 tinh dong thap nam 2013, diem thi lop 10
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM  50 <Số BD>    gửi  8702

Ví dụ: Tra cứu điểm thi của thí sinh có số báo danh là: AB123 tại  tỉnh Đồng Tháp

soạn tin: WDTM  50  AB123   gửi  8702
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM  50 <Mã trường>  gửi  8702   

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Lai Vung 1  tại  tỉnh Đồng Tháp

soạn tin: WDTM  50 101  gửi  8702

Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Chuyên mục hot: điểm thi lớp 10 năm 2013

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
50
101
THPT Lai Vung 1
Xã Long Hậu,
H.Lai Vung
50
102
THPT Lai Vung 2
Xã Tân Hòa,
H.Lai Vung
50
104
THPT Phan Văn
Bảy
Xã Long Hậu,
H.Lai Vung
50
105
TTGDTX Lai Vung
Thị trấn Lai
Vung, H.Lai Vung
50
110
THPT Thành phố
Cao Lãnh
Phường 1, TP
Cao Lãnh
50
111
THPT Châu Thành
1
Xã Tân Nhuận
Đông, H.Châu Thành
50
112
THPT Châu Thành
2
Thị trấn Cái
Tàu Hạ, H.Châu Thành
50
114
THPT Nha Mân
Xã Tân Nhuận
Đông, H.Châu Thành
50
115
TT GDTX Châu
Thành
Thị trấn Cái
Tàu Hạ, H.Châu Thành
50
120
THPT Trần Quốc
Toản
Phường 11, TP
Cao Lãnh
50
130
THPT Kỹ Thuật
Phường 1,
TP.Cao Lãnh
50
140
THPT Đỗ Công
Tường
Phường 1, TP
Cao Lãnh
50
150
TT GDTX – KTHN
tỉnh Đồng Tháp
Phường 1, TP
Cao Lãnh
50
160
THPT Thiên Hộ
Dương
Phường 6, TP
Cao Lãnh
50
190
Trường TC  Nghề GTVT
Phường 1, TP
Cao Lãnh
50
210
THPT Thị xã Sa
Đéc
Phường 1, TX Sa
Đéc
50
220
THPT Nguyễn Du
Xã Tân Qui Tây,
Thị xã Sa Đéc
50
230
THPT Chuyên
Nguyễn Đình Chiểu
Phường 1, Thị
xã Sa Đéc
50
250
TT GDTX TX Sa
Đéc
Phường 2, TX Sa
Đéc
50
290
Trường CĐ nghề
Đồng Tháp
Phường 3, TX Sa
Đéc
50
310
THPT Tân Hồng
Thị trấn Sa
Rài, H.Tân Hồng
50
320
THPT Giồng Thị
Đam
Xã An Phước,
H.Tân Hồng
50
330
THPT Tân Thành
Xã Tân Thành A
– H. Tân Hồng
50
350
TT GDTX Tân Hồng
Thị trấn Sa
Rài, H.Tân Hồng
50
410
THPT Hồng Ngự 1
Ph. An Lộc,TX.
Hồng Ngự
50
420
THPT Hồng Ngự 2
Xã Phú Thuận,
H.Hồng Ngự
50
430
THPT Hồng Ngự 3
Thường Thới
Tiền, H.Hồng Ngự
50
440
THPT Chu Văn An
Ph. An Thạnh,
TX. Hồng Ngự
50
450
TT GDTX  H. Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền,
H.Hồng Ngự
50
450
TT GDTX  H. Hồng Ngự
Xã Thường Thới
Tiền, H.Hồng Ngự
50
460
THPT Long Khánh
A
Xã Long Khánh
A, H. Hồng Ngự
50
470
TT GDTX Thị xã
Hồng Ngự
Ph. An Thạnh,
TX. Hồng Ngự
50
510
THPT Tam Nông
Xã Phú Ninh,
H.Tam Nông
50
520
THPT Tràm Chim
Thị trấn Tràm
Chim, H.Tam Nông
50
550
TT GDTX Tam
Nông
Thị trấn Tràm
Chim, H.Tam Nông
50
560
THCS-THPT  Hòa Bình
Xã  Hòa
Bình , H.  Tam Nông
50
610
THPT Thanh Bình
1
Thị trấn Thanh
Bình, H.Thanh Bình
50
620
THPT Thanh Bình
2
Xã Tân Bình,
H.Thanh Bình
50
640
THPT Trần Văn
Năng
Thị trấn Thanh
Bình, H.Thanh Bình
50
650
TT GDTX Thanh
Bình
Thị trấn Thanh
Bình, H.Thanh Bình
50
710
THPT Cao Lãnh 1
Thị trấn Mỹ
Thọ, H.Cao Lãnh
50
720
THPT Cao Lãnh 2
Xã Mỹ Long,
H.Cao Lãnh
50
730
THPT Thống Linh
Xã Phương Trà
-H. Cao Lãnh
50
740
THPT Kiến Văn
Xã Mỹ Hội,
H.Cao Lãnh
50
750
TT GDTX H.Cao
Lãnh
Thị trấn Mỹ
Thọ, H.Cao Lãnh
50
760
THCS-THPT
Nguyễn Văn Khải
Xã Bình Hàng
Trung, H. Cao Lãnh
50
810
THPT Lấp Vò 1
Thị trấn Lấp
Vò, H.Lấp Vò
50
820
THPT Lấp Vò 2
Xã Tân Mỹ,
H.Lấp Vò
50
830
THPT Lấp Vò 3
Xã Long Hưng B,
H.Lấp Vò
50
840
THPT Nguyễn Trãi
Thị trấn Lấp
Vò, H.Lấp Vò
50
850
TT GDTX Lấp Vò
Thị trấn Lấp
Vò, H.Lấp Vò
50
910
THPT Tháp Mười
Thị trấn Mỹ An,
H.Tháp Mười
50
920
THPT Trường Xuân
Xã Trường Xuân,
H.Tháp Mười
50
930
THPT Mỹ Quí
Xã Mỹ Quí,
H.Tháp Mười
50
940
THPT Đốc Bình
Kiều
Thị trấn Mỹ An,
H. Tháp Mười
50
950
TT GDTX Tháp
Mười
Thị trấn Mỹ An,
H.Tháp Mười
50
960
THPT Phú Điền
Xã Phú Điền, H.
Tháp Mười
50
170
Trường THPT
chuyên Nguyễn Quang Diêu
phường 1, TP
Cao Lãnh 
50
480
Trường TC Nghề
Hồng Ngự
Phường An Lộc,
thị xã Hồng Ngự
50
970
Trường TC Nghề
Tháp Mười
Thị trấn Mỹ An,
H. Tháp Mười
50
660
Trường TC Nghề
Thanh Bình
Thị trấn Thanh
Bình, H. Thanh Bình
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đồng Tháp

Leave a Comment