Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An

Tuyen sinh lop 10 tinh long an nam 2013, tuyen sinh lop 10 tinh long an, diem chuan vao lop 10 tai tinh long an , diem thi diem chuan vao lop 10 tinh long an, diem thi tuyen sinh lop 10 tinh long an nam 2013, diem thi lop 10

 

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI TỈNH LONG AN

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?

Hãy soạn tin:

WDTM  49 <Số BD>    gửi  8702

Ví dụ: Tra cứu điểm thi của thí sinh có số báo danh là: AB123 tại  tỉnh Long An

soạn tin: WDTM  49  AB123   gửi  8702

 

 

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI TỈNH LONG AN

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM  49 <Mã trường>  gửi  8702   

 

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Lê Quí Đôn  tại  tỉnh Long An

soạn tin: WDTM  49  001  gửi  8702

Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

CHUYÊN MỤC HOT: điểm thi lớp 10 năm 2013

 

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

49

001

THPT Lê Quí Đôn

Phường 4, TP
Tân An

49

002

THPT Tân An

Phường 3, TP
Tân An

49

003

THPT Nguyễn
Thông

TT Tầm Vu, Châu
Thành

49

004

THPT Tân Trụ

TT Tân Trụ, Tân
Trụ

49

005

THPT Thủ Thừa

TT Thủ Thừa,
Thủ Thừa

49

006

THPT Nguyễn Hữu
Thọ

TT Bến Lức, Bến
Lức

49

007

THPT Cần Đước

TT Cần Đước,
Cần Đước

49

008

THPT Rạch Kiến

Xã Long Hòa,
Cần Đước

49

009

 THPT Đông Thạnh

TT Đông Thạnh,
Cần Giuộc

49

010

THPT Cần Giuộc

TT Cần Giuộc,
Cần Giuộc

49

011

THPT Đức Hòa

TT Đức Hòa, Đức
Hòa

49

012

THPT Hậu Nghĩa

TT Hậu Nghĩa,
Đức Hòa

49

013

THPT Đức Huệ

TT Đông Thành,
Đức Huệ

49

014

THPT Thạnh Hóa

TT Thạnh Hóa,
Thạnh Hóa

49

015

THPT Tân Thạnh

TT Tân Thạnh,
Tân Thạnh

49

016

THPT Mộc Hóa

TT Mộc Hóa, Mộc
Hóa

49

017

THPT Vĩnh Hưng

TT Vĩnh Hưng,
Vĩnh Hưng

49

018

THPT Hùng Vương

Phường 1, TPTân
An

49

019

THPT Châu Thành

TT Tầm Vu, Châu
Thành

49

020

THPT  Tân Trụ 2

TT Tân Trụ, Tân
Trụ

49

021

THPT  Thủ  Khoa
Thừa

TT Thủ Thừa,
Thủ Thừa

49

022

THPT ISCHOOL

TT Bến Lức, Bến
Lức

49

023

THPT Chu Văn An

TT Cần Đước,
Cần Đước

49

024

THPT Long Hòa

Xã Long Hòa,
Cần Đước

49

025

THPT  Võ Văn Tần

TT Đức Hòa, Đức
Hòa

49

026

THPT Nguyễn
Công Trứ

TT Hậu Nghĩa,
Đức Hòa

49

027

THPT Nguyễn
Đình Chiểu

TT Cần Giuộc,
Cần Giuộc

49

028

THPT  Huỳnh Ngọc

Phường 3, TP
Tân An

49

029

THCS & THPT
Long Thượng

Xã Long Thượng,
Cần Giuộc

49

030

THCS & THPT
Hậu Thạnh Đông

Xã Hậu Thạnh
Đông, Tân Thạnh

49

031

THPT An Ninh

Xã An Ninh Tây,
Đức Hòa

49

032

THPT Tân Hưng

TT Tân Hưng,
Tân Hưng

49

033

THPT Gò Đen

Xã Phứơc Lợi,
Bến Lức

49

034

THCS & THPT
Mỹ Lạc

Xã Mỹ Lạc, Thủ
Thừa

49

035

TT.GDTX TX Tân
An

Phường 1, TP
Tân An

49

036

TT.GDTX Vĩnh
Hưng

TT Vĩnh Hưng,
Vĩnh Hưng

49

037

TT.GDTX Mộc Hóa

TT Mộc Hóa, Mộc
Hóa

49

038

TT.GDTX Tân
Thạnh

TT Tân Thạnh,
Tân Thạnh

49

039

TT.GDTX Thạnh
Hoá

TT Thạnh Hóa,
Thạnh Hóa

49

040

TT.GDTX Đức Huệ

TT Đông Thành,
Đức Huệ

49

041

TT.GDTX Đức Hoà

TT Hậu Nghĩa,
Đức Hòa

49

042

TT.GDTX Bến Lức

TT Bến Lức, Bến
Lức

49

043

TT.GDTX Thủ Thừa

TT Thủ Thừa,
Thủ Thừa

49

044

TT.GDTX Châu
Thành

TT Tầm Vu, Châu
Thành

49

045

TT.GDTX Tân Trụ

TT Tân Trụ, Tân
Trụ

49

046

TT.GDTX Cần Đước

TT Cần Đước,
Cần Đước

49

047

TT.GDTX Cần
Giuộc

TT Cần Giuộc,
Cần Giuộc

49

048

TT.GDTX Tân
Hưng

TT Tân Hưng,
Tân Hưng

49

049

TT.KTTH-HN Tỉnh

Đường Cần Đốt,
TP Tân An

49

050

KTTH-HN Võ Văn
Tần

TT Đức Hòa, Đức
Hòa

49

051

Trường TDTT
Tỉnh

Phường 2, TP
Tân An

49

052

TT.GDTX Tỉnh
Long An

Xã Bình Tâm, TP
Tân An

49

053

THCS & THPT
Hà Long

Phường 3, TP
Tân An

49

054

THCS & THPT
Thuận Mỹ

Xã Thuận Mỹ,
Châu Thành

49

055

THCS & THPT
Long Cang

Xã Long Cang,
Cần Đước

49

056

THCS & THPT
Long Hựu Đông

Xã Long Hựu
Đông, Cần Đước

49

057

THCS & THPT
Mỹ Quý

Xã Mỹ Quý Tây,
Đức Huệ

49

058

THCS & THPT
Bình Phong Thạnh

Xã Bình Phong
Thạnh, Mộc Hoá

49

059

THCS &
THPT  Lương Hòa

Xã Lương
Hòa,  Bến Lức

49

060

 THPT
chuyên  Long An

Phường 3, TP
Tân An

49

061

THCS & THPT
Khánh Hưng

Xã Khánh Hưng,
Vĩnh Hưng

49

062

CĐN Kỹ thuật
Công nghệ LADEC

Phường 3, TP
Tân An

49

063

CĐN Long An

Phường 5, TP
Tân An

49

064

CĐ nghề  Tây Sài Gòn

TT Bến Lức,
Bến Lức

49

065

TC nghề  Đức Hòa

TT Hậu Nghĩa,
Đức Hòa

49

066

TC nghề  Đồng Tháp Mười

Xã Tuyên Thạnh,
Mộc Hóa,

49

067

TT.Dạy nghề Cần
Giuộc

Xã Trường Bình,
Cần Giuộc

(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)

Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An

Leave a Comment