Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP Đà Nẵng - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP Đà Nẵng

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP Đà Nẵng

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng | Tra xem điểm thi lớp 10 TP Đà Nẵng

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI TP ĐÀ NẴNG

Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM  4  Sốbáodanh gửi 8702
Ví dụ: Tra cứu điểm thi của thí sinh có số báo danh là: 123456 tại TP Đà Nẵng

soạn tin: WDTM  4  123456 gửi 8702

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI TP ĐÀ NẴNG

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM  4  Mã trường  gửi 8702

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Nguyễn Hiền tại Đà Nẵng
soạn tin: WDTM  4 001 gửi 8702
Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
4
001
THPT Nguyễn Hiền
Hoà Cư­ờng Nam,
Hải Châu
4
002
THPT Phan Châu
Trinh
Hải Châu 1, Hải
Châu
4
003
THPT Trần Phú
Bình Hiên, Hải
Châu
4
004
THPT TT Diên
Hồng
Bình Hiên, Hải
Châu
4
005
THPT Chuyên Lê
Quý Đôn
An Hải Tây, Sơn
Trà
4
006
TTGDTX -HN Hải
Châu + BTBK+ CĐCN+ THPT TT Hồng Đức
Q. Hải Châu
4
007
THPT Thái Phiên
Thanh Khê Đông,
Thanh Khê
4
008
TT GDTX-HN
Thanh Khê
Thanh Khê Đông,
Thanh Khê
4
009
THPT TT Quang
Trung
Vĩnh Trung,
Thanh Khê
4
010
THPT Hoàng Hoa
Thám
An Hải Đông,
Sơn Trà
4
011
THPT Ngô Quyền
An Hải Đông,
Sơn Trà
4
012
TT GDTX Thành
Phố
An Hải Đông,
Sơn Trà
4
013
TT KTTH-HN Sơn
Trà
An Hải Đông,
Sơn Trà
4
014
THPT Ngũ Hành
Sơn
Hòa Hải, Ngũ
Hành Sơn
4
015
TT GDTX -HN N.H. Sơn+ BTĐH Kinh tế
Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn
4
016
Dân Lập Hermann
Gmeiner
Khuê Mỹ, Ngũ
Hành Sơn
4
017
THPT Nguyễn Trãi
Hoà Khánh Bắc,
Liên Chiểu
4
018
THPT TT Khai
Trí
Hoà Minh, Liên
Chiểu
4
019
TT GDTX-HN Liên
Chiểu
Hoà Khánh Nam,
Liên Chiểu
4
020
THPT Hòa Vang
Hoà Thọ Đông,
Cẩm Lệ
4
021
THPT Phan Thành
Tài
Hoà Châu, Hoà
Vang
4
022
THPT Ông ích
Khiêm
Hoà Phong, Hoà
Vang
4
023
THPT Phạm Phú
Thứ
Hoà Sơn, Hoà
Vang
4
024
TT GDTX-HN Cẩm
Lệ
Hoà Phát, Cẩm Lệ
4
025
TT GDTX-HN Hòa
Vang
Hoà Phong, Hoà
Vang
4
026
THPT Nguyễn Thư­ợng
Hiền
Hòa Minh, Liên
Chiểu
4
027
THPT Tôn Thất
Tùng
An Hải Bắc, Sơn Trà
4
028
THPT Thanh Khê
Thanh Khê Tây,
Thanh Khê
4
029
CĐ Đông Á
Thanh Bình, Hải
Châu
4
030
CĐ Phương Đông
Hòa Cường Bắc,
Hải Châu
4
031
TC CKN Việt Tiến
Hòa Cường Nam,
Hải Châu
4
032
TC KTNV Thăng
Long
Hải Châu 2, Hải
Châu
4
033
TC KT-KT Miền
Trung
Mỹ An, Ngũ Hành
Sơn
4
034
TC KT-NV Việt á
Hòa Khánh Bắc,
Liên Chiểu
4
035
TC KT-KT Đức
Minh
Khuê Trung, Cẩm
Lệ
4
036
CĐ nghề Đà Nẵng
99 Tô Hiến
Thành, P.Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, ĐN
4
037
CĐ nghề Hoàng
Diệu
K62/39 Hà Huy
Tập, P.An Khê, Q.Thanh Khê, ĐN
4
038
CĐ nghề Nguyễn
Văn Trỗi
320 đường 2/9,
P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu,ĐN
4
039
CĐ nghề Du Lịch
Đà Nẵng
32 Pasteur, Q.
Hải Châu, Đà Nẵng
4
040
TC nghề Giao thông vận tải Đường bộ
693/34 Trần Cao
Vân , P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN
4
041
TC nghề số 5
85 Ngũ Hành
Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn,ĐN
4
042
TC nghề Công
nghiệp Tàu thuỷ III
396 Điện Biên
Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
4
043
TC nghề Giao
thông Công chính ĐN
58 Hoàng Văn
Thụ, P.Phước Ninh, Q.Hải châu,ĐN
4
044
TC nghề Kỹ
thuật Công nghệ Đà Nẵng
179-181 Nguyễn
Văn Thoại, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, ĐN
4
045
TC cấp nghề Cao
Thắng Đà Nẵng
369 Phan Châu
Trinh, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, ĐN
4
046
TC nghề Công
nghiệp tàu thuỷ Đà Nẵng
96B Đường Kỳ
Đồng, Q.Thanh Khê, ĐN
4
047
TC cấp nghề
Việt – Úc
476/8 Điện Biên
Phủ, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN
4
036
CĐ nghề Đà Nẵng
99 Tô Hiến
Thành, P.Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, ĐN
4
037
CĐ nghề Hoàng
Diệu
K62/39 Hà Huy
Tập, P.An Khê, Q.Thanh Khê, ĐN
4
038
CĐ nghề Nguyễn
Văn Trỗi
320 đường 2/9,
P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu,ĐN
4
039
CĐ nghề Du Lịch
Đà Nẵng
32 Pasteur, Q.
Hải Châu, Đà Nẵng
4
040
TC nghề Giao
thông vận tải Đường bộ
693/34 Trần Cao
Vân , P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN
4
041
TC nghề số 5
85 Ngũ Hành
Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn,ĐN
4
042
TC nghề Công
nghiệp Tàu thuỷ III
396 Điện Biên
Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
4
043
TC nghề Giao
thông Công chính ĐN
58 Hoàng Văn
Thụ, P.Phước Ninh, Q.Hải châu, ĐN
4
044
TC nghề Kỹ
thuật Công nghệ Đà Nẵng
179-181 Nguyễn
Văn Thoại, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, ĐN
4
045
TC nghề Cao
Thắng Đà Nẵng
369 Phan Châu
Trinh, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, ĐN
4
046
TC nghề Công
nghiệp tàu thuỷ Đà Nẵng
96B Đường Kỳ
Đồng, Q.Thanh Khê, ĐN
4
047
TC nghề Việt –
Úc
476/8 Điện Biên
Phủ, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP Đà Nẵng

Leave a Comment