Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Yên Bái - Webdiemthi.VN 2014
Tuyen sinh 2014, Ti le choi 2014 (đang cập nhật)
Home » Tuyển sinh Lớp 10 năm 2014, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2014, Điểm thi vào lớp 10 năm 2014» Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Yên Bái

Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Yên Bái

Tuyen sinh lop 10 yen bai nam 2012, tuyen sinh lop 10 yen bai , diem chuan vao lop 10 tai yen bai , diem thi diem chuan vao lop 10 yen bai , diem thi tuyen sinh lop 10  yen bai nam 2012, diem thi lop 10
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TẠI YÊN BÁI
Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?
Hãy soạn tin:
WDTM  13<Số BD>    gửi  8702

Ví dụ: Tra cứu điểm thi của thí sinh có số báo danh là: AB123 tại  Yên Bái

soạn tin: WDTM  13  AB123   gửi  8702
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN THI VÀO LỚP 10 TẠI YÊN BÁI
Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất?
Hãy soạn tin:
WDCM  13 <Mã trường>  gửi  8702   

Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tại Yên Bái

soạn tin: WDTM  13  002  gửi  8702

Chú ý: Bấm vào danh sách các tỉnh bên dưới để xem mã trường ở các tỉnh đó
Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
tỉnh
13
002
THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành
P.Đồng Tâm -TP
Yên Bái
13
003
THPT Nguyễn Huệ
P.Đồng Tâm -TP
Yên Bái
13
004
THPT Lý Thường
Kiệt
P.Hồng Hà -TP
Yên Bái
13
005
THPT Dân tộc
nội trú
P.Đồng Tâm -TP
Yên Bái
13
006
THPT Đồng Tâm
P.Đồng Tâm -TP
Yên Bái
13
007
TT GD TX Tỉnh
P.Đồng Tâm -TP
Yên Bái
13
009
THPT Nghĩa Lộ
Phường Tân An
-TX Nghĩa Lộ
13
010
THPT Nguyễn
Trãi
Phường Pú Trạng
-TX Nghĩa Lộ
13
012
THPT Chu Văn An
Thị Trấn Mậu A
-Văn Yên
13
013
THPT Nguyễn
Lương Bằng
Xã An Thịnh
-Văn Yên
13
015
THPT Cảm Ân
Xã Cảm Ân -Yên
Bình
13
016
THPT Trần Nhật
Duật
Thị Trấn Yên
Bình -Yên Bình
13
017
THPT Thác Bà
Thị Trấn Thác
Bà -Yên Bình
13
018
THPT Cảm Nhân
Xã Cảm Nhân
-Yên Bình
13
020
THPT Mù Cang
Chải
Thị  trấn Mù Cang Chải – Mù Cang Chải
13
022
THPT Văn Chấn
Xã Cát Thịnh
-Văn Chấn
13
023
THPT Sơn Thịnh
Xã Sơn Thịnh
-Văn Chấn
13
025
THPT Lê Quý Đôn
Thị trấn Cổ
Phúc -Trấn Yên
13
026
THPT Hoàng Quốc
Việt
Xã Giới Phiên -
TP Yên Bái
13
027
PT Liên cấp 2+3
Trấn Yên II
Xã Hưng Khánh -
Trấn Yên
13
029
THPT Trạm Tấu
Thị trấn Trạm
Tấu – Trạm Tấu
13
031
THPT Mai Sơn
Xã Mai Sơn -
Lục Yên
13
032
THPT Hoàng
Văn  Thụ
Thị Trấn Yên
Thế – Lục Yên
13
033
THPT  Hồng Quang
Xã  Động Quan – Lục Yên
13
034
TT GDTX
-HNDN  Thành phố Yên Bái
Phường Nguyễn
Phúc – TP Yên Bái
13
035
TT GDTX-HNDN
Thị xã Nghĩa Lộ
Phường Pú
Trạng-TX Nghĩa Lộ
13
036
TT GDTX-HNDN
Huyện Văn Yên
Thị Trấn Mậu A-
H.Văn Yên
13
037
TT GDTX-HNDN
Huyện Yên Bình
Thị Trấn Yên
Bình – H. Yên Bình
13
038
TT GDTX -HNDN
H. Mù Cang Chải
Thị Trấn Mù
Cang Chải – Mù Cang Chải
13
039
TT
GDTX-HNDN  Huyện Văn Chấn
Xã Sơn Thịnh
-Văn Chấn
13
040
TT GDTX
-HNDN  Huyện Trấn Yên
Thị trấn Cổ
Phúc -Trấn Yên
13
041
TT
GDTX-HNDN  Huyện Trạm Tấu
Thị trấn Trạm
Tấu -Trạm Tấu
13
042
TT
GDTX-HNDN  Hồ Tùng Mậu
Thị Trấn Yên
Thế -Lục Yên
13
043
PT Dân tộc nội
trú THPT Miền Tây
Phường Pú
Trạng-TX Nghĩa Lộ
13
044
CĐ nghề Yên Bái
Phường Nguyễn
Thái Học- TP.Yên Bái
13
045
CĐ Nghề Âu lạc
Phường Đồng
Tâm- Thành phố Yên Bái
13
046
TC Nghề Nghĩa Lộ
Phường Pú
Trạng- Thị xã Nghĩa Lộ
13
047
THPT Trần Phú
Xã An Bình –
Huyện Yên Văn
BẢNG MÃ TỈNH VÀ MÃ TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC
(XEM MÃ TRƯỜNG THPT CLICK CHUỘT VÀO TỈNH ĐỂ XEM)
Theo dõi Tin tuyển sinh, Tỉ lệ chọi 2014 nhanh hơn trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm thi – Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Yên Bái

Leave a Comment